Vì sao nhiều người Việt bỏ gần 100 triệu mua xe máy?
Những mẫu xe có giá cả trăm triệu không đơn thuần là phương tiện, đó còn là cách chủ nhân biểu hiện cho một mục đích cụ thể.