Ôtô hơn một tỷ - phân khúc cho doanh nhân khởi nghiệp

Tỷ lệ thuận với doanh nhân khởi nghiệp là nhu cầu sở hữu ôtô trang bị công nghệ hiện đại, phản ánh phong cách chủ sở hữu.

Nếu Việt Nam bỏ thuế nhập khẩu xe hơi
Nhìn thấy những giới hạn của xe máy, nếu một ngày thuế nhập khẩu xe hơi cũng như những loại phí đi kèm được bãi bỏ, vậy chuyện gì sẽ