'Bí kíp' phòng tránh rủi ro trên đường

Cần quan sát kỹ, không nghe điện thoại khi lái xe và mua bảo hiểm thân vỏ đề giảm thiểu chi phí.