Sản phẩm mới lần này được Sonik dành riêng cho các bạn tuổi teen cá tính ưa trải nghiệm.
Mình thu nhập khoảng 45 triệu, có căn hộ ở Sài Gòn và chưa lập gia đình, hiện tích lũy được 300 triệu, có nên vay thêm tiền để mua