20 chiếc xe đã góp mặt trong chương trình Tuần lễ thời trang của Mercedes tổ chức tại Hà Nội.