Thứ bảy, 10/9/2016 | 07:44 GMT+7
|
Thứ bảy, 10/9/2016 | 07:44 GMT+7

Sự trở lại của Karma Revero - xe thể thao hạng sang của Mỹ

su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-1
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-2
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-3
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-4
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-5
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-6
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-7
su-tro-lai-cua-karma-revero-xe-the-thao-hang-sang-cua-my-8

Ảnh: carscoops

<< Quay lại