Thứ ba, 22/6/2010 | 02:01 GMT+7
|
Thứ ba, 22/6/2010 | 02:01 GMT+7

Kia K5 đầu tiên có mặt tại Việt Nam

img2022-1354305693_500x0.jpg
img2020-1354305693_500x0.jpg
img2036-1354305694_500x0.jpg
img2041-1354305694_500x0.jpg
img2039-1354305694_500x0.jpg
img2031-1354305694_500x0.jpg
img2027-1354305694_500x0.jpg
img2119-1354305694_500x0.jpg
img2096-1354305694_500x0.jpg
img2093-1354305694_500x0.jpg
img2078-1354305694_500x0.jpg
img2071-1354305695_500x0.jpg
img2063-1354305695_500x0.jpg
img2059-1354305695_500x0.jpg

Ảnh: Quyền Anh

 
Giảm giá ôtô, các hãng xe có lỗ?
Chính phủ chưa giảm thuế, phí cho ôtô nhưng hàng loạt hãng xe đã giảm giá bán (Nguyễn Châu).