Thứ bảy, 11/2/2017 | 07:40 GMT+7
|
Thứ bảy, 11/2/2017 | 07:40 GMT+7

Lái xe trên cao tốc giống đi thang cuốn trong siêu thị

Không ai ép bạn phải đi trong một làn, nhưng hãy cố gắng để đi gọn sang bên phải, nhường bên trái cho người khác.

Những tranh cãi về việc có nên đi vào làn phải để nhường cho xe chạy nhanh vượt ở làn trái hay không mãi không dứt. Người thì mang lý lẽ là luật không cấm thì cứ đi, không cần phải văn minh hay văn hóa gì cả. 

Tôi thì đứng về phía ủng hộ nếu không thể đi nhanh thì hãy tách sang làn phải, đừng cản đường những người đi nhanh.

Hãy thử tưởng tượng, việc này cũng giống như đi cầu thang hay thang cuốn trong các trung tâm thương mại. Ở những nước phát triển, người ta luôn đi sát bên phải, nhường phía bên trái cho những người vội. Họ không dàn hai ba người đứng chắn hết lối đi như ở Việt Nam.

Điều này không có luật nào quy định nhưng thể hiện sự văn minh, một đẳng cấp cao hơn trong tư duy cộng đồng, trong cách đặt bản thân mình vào người khác để suy nghĩ.

Độc giả Phạm Đức Tùng