Nhật hay Hàn - xe bền tại người

Tôi không sùng bái một hãng xe nào cả nhưng cũng có cơ hội trải nghiệm qua nhiều loại và hãng xe khác nhau.

Lái xe đường trường có dễ hơn trong phố?
Khi thi sát hạch, qua được phần sa hình mà ra được tới phần đường trường là kể như đỗ tới 98% (Gia Phong).