Dùng xi-nhan một bên để vượt là rất văn minh

Bật xi-nhan một bên là để báo cho cả người đi phía trước và phía sau biết bạn sẽ đổi hướng nào.

Khắc phục Toyota Innova bị ù?
Tôi sử dụng Innova đời 2008, khi bắt đầu di chuyển xe bị ù lớn, khi xe đỗ không tải thì tiếng ù nhỏ hơn (Mạnh Hùng).