Thứ tư, 28/12/2011 | 00:05 GMT+7
|
Thứ tư, 28/12/2011 | 00:05 GMT+7

Cái giá phải trả cho sự vội vàng

62908

Nguồn video: Youtube