Chuẩn bị đi làm, em định mua chiếc xe tay gay Honda Lead nhưng thấy Yamaha vừa ra mắt chiếc Acruzo (Ngọc Lan)