Nếu khách hàng miền Bắc luôn muốn mua ôtô dù nhỏ, thì người miền Nam có tâm lý 'đã mua phải xe to'.
Thu nhập chưa tương xứng để sở hữu ôtô, cho dù có những gói kích cầu của Chính phủ, thì cũng dẫn đến rất nhiều hệ quả. 
Ngoài loại xe có tay lái ở bên trái từ 9 chỗ trở xuống, bắt đầu từ tháng 8, Chính phủ chấp thuận cho người nước ngoài mang thêm ôtô