Xe tải mất lái khiến lao vào lan can bên trái trước khi bật ra tông thẳng lan can bên phải và rơi xuống sông. 
Nếu xe đang lao nhanh đột nhiên mất phanh, không thể trả về số thấp thì hạn chế rủi ro bằng cách nào? (Triệu Mạnh).