Những bộ vành xe hàng hiệu biến Robert Ma thành triệu phú, thường xuyên xuất hiện bên những siêu xe nổi tiếng.
Để xử phạt chạy quá tốc độ quy định, nên xem xét thêm về thời gian và quãng đường vi phạm để làm căn chứ chính xác nhất.