Ghế xe không được điều chỉnh hợp lý có thể gây ra những tình huống thiếu kiểm soát, dễ dẫn tới tai nạn giao thông.
Với người mua lần đầu, mẫu xe nào là lựa chọn phù hợp khi kết hợp các yếu tố vận hành, option, giá trị bán lại (Nguyễn Công)..