Bộ Khoa học khai trương điểm kết nối cung cầu công nghệ

Kết nối hơn 400 chuyên gia, Bộ Khoa học kỳ vọng Nghệ An sớm trở thành trung tâm khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ.