Thứ ba, 1/7/2003 | 18:26 GMT+7
|
Thứ ba, 1/7/2003 | 18:26 GMT+7

Tăng cường kiểm soát buôn bán động thực vật hoang dã

Đó là mục tiêu chính của Kế hoạch hành động quốc gia, giai đoạn 2004-2010, do Cục kiểm lâm và tổ chức Traffic xây dựng. Trong đó, nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, người tiêu thụ và người buôn bán, thống nhất quy định về kiểm soát việc buôn bán động vật hoang dã ở các ban ngành.

Hội thảo mở đường cho việc xây dựng kế hoạch này diễn ra hôm qua, tại Hà Nội.

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực bảo vệ nguồn tài nguyên và tính đa dạng sinh học như đề ra Kế hoạch hành động đa dạng sinh học (năm 1995), tham gia Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) từ năm 1994, cũng như thực thi nhiều chương trình bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên và môi trường. Nhưng những nỗ lực đó đến nay vẫn diễn ra một cách đơn lẻ, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan như quản lý thị trường, kiểm lâm, hải quan... do vậy hiệu quả chưa cao.

Bà Nguyễn Đào Ngọc Vân, đồng chủ nhiệm dự án xây dựng kế hoạch hành động, cho biết kế hoạch ra đời nhằm kết hợp sức mạnh tổng hợp trên toàn quốc, để kiểm soát và tiến tới chấm dứt tình trạng buôn bán bất hợp pháp và không bền vững các loài động thực vật hoang dã.

Trong số các vấn đề mà kế hoạch chú trọng, có việc nâng cao nhận thức đối với các nhà hoạch định chính sách, người tiêu thụ và người buôn bán. Hiện nay, rất nhiều người dân dùng những món ăn như cầy hương, lợn rừng, nai rừng... mà không biết rằng chúng thuộc diện quý hiếm được bảo vệ. Các nhà hoạch định chính sách cũng chưa hiểu rõ giá trị của các loài động vật hoang dã và hoạt động buôn bán chúng.

Mặt khác, chính những người thực thi pháp luật cũng chưa đủ kinh nghiệm, trình độ nhận dạng, đánh giá các loài thú quý hiếm..., dẫn tới việc kiểm soát kém hiệu quả. Kế hoạch hành động sẽ đề cập tới việc nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

Còn theo ông Tô Đình Mai, chủ nhiệm dự án, khung pháp lý cho việc kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã ở nước ta hiện còn nhiều bất cập và chồng chéo. Ngành kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan... đều ban hành những văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề này mà không có sự thống nhất. Thậm chí vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cơ quan cũng không được phân định rõ. Việc thống nhất hoạt động của các cơ quan này sẽ được xem xét trong kế hoạch hành động quốc gia.

Kế hoạch cũng sẽ tính tới các vấn đề khác như nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách khuyến khích kinh tế, đánh giá tình hình hợp tác quốc tế... Kế hoạch hành động cụ thể dự kiến sẽ được trình lên Chính phủ vào cuối tháng 12.

Minh Thi