Thứ bảy, 20/5/2017 | 13:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 20/5/2017 | 13:00 GMT+7

Con người có thể sống thiếu thực vật không?

Thực vật có tầm quan trọng rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của muôn loài trên Trái Đất.

 

Nguyễn Thành Minh (Video: CNN)