Những hệ thống chống ngập lụt nổi tiếng thế giới

Nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hà Lan, Malaysia áp dụng những sáng kiến cho hiệu quả cao trong công tác phòng chống ngập lụt.