Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm cùng nhiều ca sĩ thể hiện quan điểm ủng hộ việc chấm dứt nuôi nhốt gấu và kêu gọi cộng đồng không tiêu thụ
Các cán bộ thuộc Cục Quân khí đã nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị tháo và làm sạch nút phòng ẩm của đạn pháo và đạn cối.
Cấu tạo 4 mắt giúp loài cá mắt trống có tầm nhìn 360 độ và dễ dàng quan sát hay phát hiện nhiều cá thể khác.