Thứ ba, 27/12/2005 | 10:41 GMT+7
|
Thứ ba, 27/12/2005 | 10:41 GMT+7

Để tránh những sáng tạo tụt hậu

Để tránh việc "Những sáng tạo này thoạt nhìn thì có vẻ đáng khen, đáng khâm phục nhưng thật ra chúng ta đã đi sau các nước hàng vài chục năm" như cách nói của bạn Nguyen Dang Hung, theo tôi Nhà nước cần phải làm tốt công tác phổ biến các thông tin về khoa học - công nghệ trong nước và trên thế giới.

Người gửi: Hùng,
Gửi tới: Ban Khoa học
Tiêu đề: Nhà nông sáng tạo, tại sao không?

Tôi thấy trong bài viết "Tại sao nhà nông phải sáng tạo?" của bạn Nguyen Dang Hung có nhiều ý kiến rất hay.

Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn ở điểm nhà nông không cần sáng tạo. Thomas Edison là một ví dụ. Ông là một nhà phát minh lớn của thế giới, nhưng ông chưa học hết phổ thông. Vì vậy theo suy nghĩ của tôi, sáng tạo không phải là việc làm của riêng các nhà khoa học, các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với bạn Hung về việc đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ của chúng ta có quá ít các công trình nghiên cứu khoa học có ích được công nhận so với các nước trong khi số lượng tiến sĩ thì lại quá nhiều.

Để tránh việc "Những "sáng tạo" này thoạt nhìn thì có vẻ đáng khen, đáng khâm phục nhưng thật ra chúng ta đã đi sau các nước hàng vài chục năm và cứ phải để cho nhà nông sáng tạo kiểu này thì chúng ta sẽ mãi còn tụt hậu so với các nước" như cách nói của bạn theo tôi thì nhà nước cần phải làm tốt công tác phổ biến các thông tin về khoa học - công nghệ trong nước và trên thế giới. Chỉ có làm tốt công tác này thì mọi người dân mới có thể biết để chọn lựa ứng dụng những công nghệ cần thiết cho mình, không cần phải sáng tạo lại những cái đã có. Mới nhanh chóng tiến hành được sự nghiệp "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá" đất nước.

Còn bạn nghĩ sao?

 

 
Tại sao lá sen vẫn trụ vững khi có người đứng lên?
Tôi xem nhiều nơi ở Trung Quốc, một người lớn có thể đứng vững trên lá sen. Tại sao lá sen lại đỡ được sức nặng như vậy? (Mỹ Anh)