Tại sao tăm bông có hai đầu tròn, nhọn khác nhau?

Một số loại bông ngoáy tai được làm 2 đầu khác nhau: một đầu tròn và một đầu nhọn. Tại sao lại như vậy? (Ngọc Anh)

UFO biến hình xuất hiện trên bầu trời Anh
Người dân Anh chứng kiến một vật thể lạ liên tục thay đổi hình dạng trên bầu trời nghi là phi thuyền ngoài hành tinh.