Chú thỏ tráng miệng 10 quả ớt trước giờ ăn ở Trung Quốc

Một chú thỏ Trung Quốc có gu ẩm thực lạ đời khi luôn khai vị bằng vài quả ớt trước mỗi bữa ăn. 

Làng sao Hỏa được xây dựng ở khu vực khô cằn giống hệt bề mặt hành tinh đỏ để phục vụ các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.