Những mảnh da dê hoặc cừu rời rạc, ẩn mình trong một thư viện Anh gần một thế kỷ qua, vừa được phát hiện là có nguồn gốc cực kỳ
Chiếc máy được lắp đặt tại thủ đô Bắc Kinh hôm qua, nhận chai nhựa để đổi lại đồ ăn cho chó, mèo đi lạc.