Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy xét nghiệm máu có thể dự đoán được nguy cơ tự tử, ngăn chặn các trường hợp thiệt
Tôi nghĩ chỉ có trong phim mới có cảnh con người quay về quá khứ, bởi theo tôi hiểu thời gian cộng với ba chiều không gian làm thành một
Cấu tạo 4 mắt giúp loài cá mắt trống có tầm nhìn 360 độ và dễ dàng quan sát hay phát hiện nhiều cá thể khác.
Các cán bộ thuộc Cục Quân khí đã nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị tháo và làm sạch nút phòng ẩm của đạn pháo và đạn cối.