Lính cứu hỏa ở Mỹ sử dụng máy bay không người lái để hỗ trợ cứu thoát hai người khỏi dòng nước lũ.
Anh sẽ tính phí túi nilon và kêu gọi hạn chế sử dụng loại túi gây ô nhiễm môi trường này, trong bối cảnh số liệu mới nhất cho thấy