Hươu cao cổ ngậm xương linh dương quăng lên trời

Hươu cao cổ sau khi nhấm nháp xác linh dương ở Kenya, ngậm bộ xương quăng lên trời.

Sên biển trùm dạ dày ăn sống cua ẩn sĩ
Con sên biển trùm đầu ống tiêu hóa lên toàn bộ cơ thể cua ẩn sĩ trước khi lẩn xuống cát cùng chiến lợi phẩm.