Các nhà nghiên cứu đang phát triển một chiếc gương thông minh có thể phát hiện những dấu hiệu mắc bệnh trên gương mặt người sử dụng.
Mảng lông màu trắng đặc biệt trên lưng con ngựa nhỏ Da Vinci khiến nó trông như hóa thành hai con, một trắng một nâu.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) sử dụng NUSwan, một đội robot hình chim thiên nga, trên các hồ nước để giám sát chất lượng