Tàu hỏa vũ trụ đi từ Trái Đất lên Mặt Trăng trong hai phút

Một kỹ sư người Canada đề xuất ý tưởng chế tạo tàu hỏa du hành xuyên không gian có thể đưa con người lên Mặt Trăng trong hơn hai phút

Nhật thực toàn phần có làm thay đổi thời tiết không?
Xin hỏi khi nhật thực toàn phần diễn ra, những yếu tố thời tiết như nhiệt độ và hướng gió trên Trái Đất có bị thay đổi không? (Phan Tâm)