Thứ tư, 17/8/2011 | 20:44 GMT+7
|
Thứ tư, 17/8/2011 | 20:44 GMT+7

Hàng nghìn chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào ĐH Tây Nguyên

ĐH Tây Nguyên có điểm trúng tuyển cao nhất là 23,5 điểm vào ngành Y đa khoa, khối sư phạm điểm trúng tuyển cao nhất là 20 khoa giáo dục mầm non.
> Tra cứu điểm trúng tuyển tại đây

*Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn NV1 vào trường:

1/ Đại học:

TT

Ngành

Điểm

 

 

ngành

chuẩn

 

Sư phạm Toán

 

 

1

101

17.0

 

 

 

 

 

Sư phạm Lý

 

2

102

14

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

103

 

3

13

 

 

 

 

 

Sư phạm Hoá

 

4

104

14.5

 

 

 

 

Kinh tế Nông nghiệp A

 

 

 

 

13

 

 

 

 

5

 

401

 

 

Kinh tế Nông nghiệp D

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

+ Quản trị kinh doanh A

 

 

 

402

13.5

 

+ Quản trị kinh doanh thương mại A

 

6

 

 

 

+ Quản trị kinh doanh D

 

 

 

 

14

 

+ Quản trị kinh doanh thương mại D

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán A

 

 

 

 

15

 

(Kế toán + kế toán kiểm toán)

 

 

7

 

403

 

 

Kế toán D

 

 

 

 

14

 

(Kế toán + kế toán kiểm toán)

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý đất đai

 

 

8

404

13.5

 

 

 

 

 

Công nghệ sau thu hoạch A

 

 

9

 

405

13

 

 

 

 

 

 

Công nghệ sau thu hoạch B

 

 

 

14

 

 

 

 

Tài chính ngân hàng A

 

 

10

406

17

 

 

 

 

 

Tài chính ngân hàng D

 

 

16

 

 

 

11

Công nghệ kỹ thuật điện tử

 

 

501

13

 

 

 

12

Công nghệ môi trường

 

 

502

13

 

 

 

 

 

Sư phạm Tiểu học A

901

 

13

15

 

 

 

 

 

Sư phạm Tiểu học C

 

 

17

 

 

 

Sư phạm Sinh học

 

 

14

301

15

 

 

 

 

 

Bảo vệ thực vật

 

 

15

302

14

 

 

 

 

16

Khoa học cây trồng

 

 

303

14

 

 

 

 

 

Chăn nuôi

 

17

304

14

 

 

 

 

 

Thú y

 

 

18

305

14

 

 

 

 

 

Lâm sinh

 

 

19

306

14

 

 

 

 

 

Y đa khoa

 

20

307

23.5

 

 

 

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

21

308

17

 

 

 

 

 

Điều dưỡng

 

 

22

309

18.5

 

 

 

 

 

 Sinh học

 

 

23

310

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư phạm Ngữ Văn

 

 

24

601

14.5

 

 

 

 

Giáo dục Chính trị

 

 

25

604

14

 

 

 

 

 

Văn học

 

 

26

606

14

 

 

 

 

 

Triết học C

 

 

 

608

14

 

 

 

27

 

 

 

Triết học D

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai C

902

 

 

14

 

 

 

28

 

 

 

Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai D

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

29

701

15

 

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

30

702

13

 

 

 

 

 

Giáo dục mầm non

 

 

31

903

20

 

 

 

 

 

Giáo dục Thể chất

 

 

32

605

19.5

 

 

 

 

2/ Cao đẳng

TT

Ngành

Điểm

 

 

ngành

chuẩn

 

Quản lý đất đai

C65

 

1

 

10

 

 

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

C66

 

2

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăn nuôi

C67

 

3

 

11

 

 

 

 

Lâm sinh

C68

 

4

 

11

 

 

 

 

Khoa học cây trồng

C69

 

5

 

11

 

 

 

Trường xét tuyển NV2 với những thí sinh từ điểm sàn trở lên. Cụ thể:

TT

Tên ngành

Khối 

Chỉ

 

 

ngành

thi

tiêu

 

I/ Đào tạo trình độ đại học:

 

 

2

Công nghệ sau thu hoạch A

405

A

20

3

Công nghệ sau thu hoạch B

B

40

4

Công nghệ Kỹ thuật điện tử

501

A

50

5

Công nghệ Môi trường

502

A

40

6

Bảo vệ thực vật  

302

B

40

7

Khoa học cây trồng (Trồng trọt)

303

B

30

8

Chăn nuôi  

304

B

60

9

Thú y  

305

B

30

10

Lâm sinh  

306

B

30

11

Sinh học

310

B

50

12

Giáo dục chính trị

604

C

40

13

Văn học

606

C

60

14

Triết học C

608

C

30

15

Triết học D

 

D1

30

16

Giáo dục Tiểu học -Tiếng Jrai C

902

C

20

17

Giáo dục Tiểu học -Tiếng Jrai D

 

D1

20

18

Ngôn ngữ Anh

702

D1

30

 

 

 

 

 

 

II/ Đào tạo trình độ cao đẳng 

 

 

TT

Tên ngành

Khối 

Chỉ

 

 

ngành

thi

tiêu

1

Quản lý đất đai

C65

A

30

2

Quản lý tài nguyên và môi trường

C66

B

30

3

Chăn nuôi

C67

B

60

4

Lâm sinh

C68

B

60

5

Khoa học cây trồng (Trồng trọt)

C69

B

60

Để tra cứu điểm chuẩn, soạn tin DCH (dấu cách) Mã trường (cách) Mã ngành, gửi 8500.
Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Hà Nội, ngành Kiến trúc (Kiến trúc công trình) soạn tin: DCH KTA 101 gửi 8500.

Hoàng Thùy

 
Nam sinh đỗ 4 trường chuyên ở Hà Nội
Coi chơi game là cách học, Đức đỗ chuyên Tin và tiếng Anh của 4 trường hàng đầu Hà Nội, trong đó một trường cấp học bổng.
Cơ hội học bổng du học Anh kỳ mùa xuân
Sinh viên có cơ hội nhận học bổng 50-100% học phí hoặc 4.000-5.000 bảng Anh tại nhiều trường đại học nổi tiếng cho kỳ nhập học mùa xuân.
GD