Đại học Ngoại thương chỉ nhận hồ sơ có điểm trung bình học tập chung của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên. 
Ngày Tết xa nhà của du học sinh Việt
Khoảnh khắc ở quê nhà vui đón giao thừa thì tại Mỹ du học sinh Trần Mai Linh đang hối hả chuẩn bị cho bài kiểm tra; tại Nga nhóm