Trường giảm 70% học phí đối với 5 nghề được Nhà nước hỗ trợ, đồng thời hỗ trợ việc làm cho các nghề trọng điểm.
Bạn sẽ có cơ hội tham gia chương trình thực tập hưởng lương tại các khách sạn quốc tế khi bạn du học ngành quản trị khách sạn, du lịch
Em 18 tuổi, đang học ngành Quản lý tài nguyên môi trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, nhưng nhận ra mình không hợp với ngành này.