Bút xóa và điện thoại là các vật dụng mà thí sinh không được đưa vào phòng thi. Đồ dùng như máy tính cá nhân không bộ nhớ và Atlas
Một tháng liệu có thể cải thiện điểm tiếng Anh từ 5 lên 8
Mình là sinh viên năm nhất tại một trường ở Hà Nội, hiện mất phương hướng thực sự. Mong muốn của mình là thi lại vào Đại học Ngoại ngữ,
GD