Thứ tư, 8/3/2017 | 15:59 GMT+7
|
Thứ tư, 8/3/2017 | 15:59 GMT+7

Trắc nghiệm về hai gia nô nhà Trần sánh ngang hào kiệt

Khi nghe chủ hỏi có nên đoạt ngôi vua như lời cha căn dặn, gia nô Yết Kiêu trả lời: "Tôi muốn làm quan hầu cho đại vương đến lúc già chết, chứ không muốn làm quan với ông vua bất trung".

trac-nghiem-ve-hai-gia-no-nha-tran-sanh-ngang-hao-kiet

Nhân vật lịch sử Yết Kiêu. Tranh minh họa

Câu 1: Yết Kiêu và Dã Tượng là hai gia nô của ai?

a. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

b. Thái sư Trần Thủ Đô

c. Hoàng tử Trần Ích Tắc

Thanh Tâm