Thứ tư, 1/3/2017 | 17:51 GMT+7
|
Thứ tư, 1/3/2017 | 17:51 GMT+7

Tìm hiểu vua Trần cởi áo che thủ cấp của tướng giặc

Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi anh minh, nhân từ. Sau khi đánh bại quân Nguyên Mông, vua tu hành, lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử.

tim-hieu-vua-tran-coi-ao-che-thu-cap-cua-tuong-giac

Tượng thờ Trần Nhân Tông ở Huế.

Câu 1: Trần Nhân Tông đóng vai trò như thế nào trong 2 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và ba?

a. Trực tiếp tham gia chỉ đạo kháng chiến

b. Chỉ nghe theo chỉ đạo của Thái thượng hoàng

Quỳnh Trang

 
 
Trắc nghiệm cách dùng thời tương lai gần trong tiếng Anh
Với mỗi trường hợp, cấu trúc tương lai gần “be going to” sẽ được chuyển đổi để sử dụng hợp lý.