Thứ hai, 6/3/2017 | 18:06 GMT+7
|
Thứ hai, 6/3/2017 | 18:06 GMT+7

Danh tướng nào trái lời cha, quyết không đoạt ngôi vua

Lúc sắp mất, người cha cầm tay Trần Quốc Tuấn dặn: "Con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Trần Quốc Tuấn ghi nhớ, nhưng không cho là phải. 

 
 
Kiểm tra cách dùng cụm động từ ‘Get”
Qua 10 câu điền từ, bạn sẽ nắm được cách sử dụng các cụm đồng từ “get” như get up, get off, get together… 
10 nghề lương cao không cần bằng cử nhân ở Mỹ
Theo Cục thống kê lao động Mỹ, nghề kiểm soát không lưu có lương cao nhất mà không cần 4 năm đại học.