Thứ hai, 6/3/2017 | 18:06 GMT+7
|
Thứ hai, 6/3/2017 | 18:06 GMT+7

Danh tướng nào trái lời cha, quyết không đoạt ngôi vua

Lúc sắp mất, người cha cầm tay Trần Quốc Tuấn dặn: "Con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Trần Quốc Tuấn ghi nhớ, nhưng không cho là phải.