Thứ hai, 27/2/2017 | 19:00 GMT+7
|
Thứ hai, 27/2/2017 | 19:00 GMT+7

7 câu hỏi về vua Trần 3 lần tham chiến chống giặc Nguyên Mông

Trần Thánh Tông là vua duy nhất của triều đại nhà Trần tham gia và chỉ đạo 3 cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Làm trắc nghiệm sau để hiểu thêm về ông.

7-cau-hoi-ve-vua-tran-3-lan-tham-chien-chong-giac-nguyen-mong

Câu 1: Trần Thánh Tông là hoàng tử thứ mấy của vua Trần Thái Tông?

a. Con cả

b. Con thứ 

Quỳnh Trang