Thứ ba, 7/3/2017 | 18:30 GMT+7
|
Thứ ba, 7/3/2017 | 18:30 GMT+7

6 câu hỏi về kinh đô có tường thành đặc biệt nhất Việt Nam

Là kinh đô nhà nước Đại Cồ Việt trong 42 năm (968-1010) dưới hai thời Đinh và Tiền Lê, Hoa Lư trở nên đặc biệt bởi cấu trúc tường thành. Hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây để tìm hiểu kinh đô này.