Thứ bảy, 1/4/2017 | 19:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 1/4/2017 | 19:00 GMT+7

5 câu hỏi về tác giả bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam

Lê Văn Hưu là sử gia lỗi lạc của nhà Trần, người đặt bút viết bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Hãy làm bài trắc nghiệm để tìm hiểu về danh nhân này.

5-cau-hoi-ve-tac-gia-bo-quoc-su-dau-tien-cua-viet-nam

Tượng Lê Văn Hưu trên con đường danh nhân ở làng Đại học Thủ Đức. Ảnh: Báo Phụ nữ

Câu 1: Trong khoa thi đầu tiên ở Việt Nam có đặt danh hiệu Tam khôi, Lê Văn Hưu đỗ vị trí nào?

a. Trạng nguyên

b. Thám hoa

c. Bảng nhãn

Thanh Tâm

 
 
Phân biệt 'I'm sorry' và 'I apologize'
Cùng là câu xin lỗi nhưng "I'm sorry"và "I apologize" có nét nghĩa khác nhau và được sử dụng trong các tình huống riêng biệt.