Thứ sáu, 27/3/2009 | 20:05 GMT+7
|
Thứ sáu, 27/3/2009 | 20:05 GMT+7

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử

Khi ôn tập, cần hạn chế việc học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc, tăng cường khả năng phân tích, khái quát và vận dụng. Chú ý đến rèn luyện các kỹ năng thực hành như lập bảng thống kê, sơ đồ, biểu đồ, lược đồ...

A. Nội dung ôn tập

Bao gồm toàn bộ chương trình sách giáo khoa lớp 12 hiện hành. Cụ thể nội dung ôn tập như sau:

Học sinh học theo chương trình chuẩn:

I. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945- 1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)

- Các nước Đông Bắc Á

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

- Các nước châu Phi và Mỹ Latinh

- Nước Mỹ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh

- Cách mạng khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930-1935

- Phong trào dân chủ 1936-1939

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời.

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946.

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

- Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và Chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954- 1965)

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965-1973).

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

- Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

- Việt Nam xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)

- Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Học sinh học theo chương trình nâng cao

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)

- Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

- Các nước Đông Nam Á

- Ấn Độ và khu vực Trung Đông

- Các nước châu Phi và Mỹ Latinh

- Nước Mỹ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh

- Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX.

- Nhận định chung về lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930-1935

- Phong trào dân chủ 1936-1939

- Phong trào giải phóng dân tộc (1939-1945)

- Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2.9.1945 đến trước ngày 19.12.1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

- Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ hòa bình (1954-1960)

- Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1961-1965)

- Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968)

- Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1969-1973).

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

- Việt Nam trong năm đầu Đại thắng mùa xuân năm 1975

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

- Tổng kết lịch sử Việt Nam 1919 đến năm 2000

Đối với học sinh học theo chương trình không phân ban (theo chương trình sách giáo khoa cũ)

Ngoài ôn tập những nội dung giống nhau với chương trình sách giáo khoa hiện hành (chương trình chuẩn), Học sinh cần so sách, đối chiếu với chương trình sách giáo khoa hiện hành (chương trình chuẩn) để ôn tập thêm những nội dung không có trong chương trình sách giáo khoa cũ.

Đối với học sinh học theo chương trình phân ban thí điểm

1. Học sinh học chương trình sách giáo khoa ban khoa học tự nhiên ôn tập theo chương trình sách giáo khoa chương trình chuẩn hiện hành.

2. Hhọc sinh học chương trình sách giáo khoa ban khoa học xã hội và nhân văn ôn tập theo chương trình sách giáo khoa chương trình nâng cao hiện hành.

B. Hướng dẫn ôn tập

1. Các Sở GD&ĐT chỉ đạo giáo viên bộ môn hướng dẫn, tổ chức cho học sinh ôn tập toàn bộ những nội dung ở trên (phần A).

2. Trong quá trình ôn tập cần rèn luyện học sinh theo hướng hạn chế việc học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc mà tăng cường khả năng phân tích, khái quát và vận dụng.

3. Chú ý đến rèn luyện các kĩ năng thực hành của học sinh như lập bảng thống kê, niên biểu, sơ đồ, biểu đồ, lược đồ.

(Nguồn: Bộ GD&ĐT)

 
Kinh nghiệm du học ở Nga
"Mọi thứ ở Nga thực sự không sẵn để chúng ta tận hưởng, mà đôi khi cần rất nhiều nỗ lực để đạt được những mục tiêu của bản thân",
Nam sinh được tuyển dụng dù không có chuyên môn
Không rành công nghệ thông tin và còn thiếu nhiều kỹ năng nhưng Hưng vẫn được tuyển dụng ngay nhờ sự đam mê, nhiệt tình của mình.
Khóa học giúp trẻ tự tin vào lớp một
Chương trình song ngữ Brendon gồm các môn học trang bị hành trang khi trẻ vào tiểu học gồm Toán - tiếng Việt, Kỹ năng sống, Giáo dục thể chất,
GD