Thứ hai, 10/7/2017 | 13:00 GMT+7
|
Thứ hai, 10/7/2017 | 13:00 GMT+7

Ý nghĩa và cách dùng động từ 'mean'

Mean là động từ phổ biến và có nhiều cách dùng, chia thì khác nhau.

Mean - nghĩa là gì

Với nghĩa này, mean không bao giờ chia ở thời tiếp diễn.

Ví dụ:

- What does this sentence mean? (Câu này nghĩa là gì vậy?)

- Does the name “Dracula” mean anything to you? (Cái tên Dracula có ý nghĩa gì với bạn không? / Bạn có biết cái tên Dracula này không?)

- The flashing light means that you must stop. (Đèn nháy nghĩa là bạn phải dừng lại).

y-nghia-va-cach-dung-dong-tu-mean

"What do you mean" cũng là tên một bài hát của Justin Bieber.

Mean - ý muốn nói gì

Với nghĩa này, mean cũng không được chia các thời tiếp diễn.

Ví dụ:

- I don’t see what you mean. (Tôi không hiểu/nhận ra ý anh muốn nói gì).

- Did he mean that he was dissatisfied with our service? (Ý anh ta là không hài lòng với dịch vụ của chúng ta sao?)

Mean + to V = Intend + to V: Dự định, có ý định làm gì 

Với nghĩa này, mean có thể chia ở bất cứ thời nào phù hợp.

Ví dụ:

- I’m sorry, I hurt you. I didn’t mean to. (Xin lỗi đã làm bạn bị thương. Tôi không cố ý làm điều đó.)

- I have been meaning to call my parents all week, but I still haven’t done it. (Tôi định gọi cho bố mẹ cả tuần nay nhưng vẫn chưa gọi).

Theo Mshoagiaotiep.com