Thứ hai, 19/6/2017 | 13:00 GMT+7
|
Thứ hai, 19/6/2017 | 13:00 GMT+7

Từ vựng về các loại trường bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Nursery school là trường mầm non, Primary school là trường tiểu học, State school là trường công.