Thứ hai, 10/7/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 10/7/2017 | 00:00 GMT+7

Từ vựng tiếng Anh thường dùng ở sân bay

Khi làm thủ tục tại sân bay nước ngoài, bạn nên biết những từ cơ bản như Return ticket, Economy class, Check-in, Carry on...

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt, cách phát âm:

tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-1
tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-2 tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-3
tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-4 tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-5
tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-6 tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-7
tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-8 tu-vung-tieng-anh-thuong-dung-o-san-bay-9

Thạch Anh