Thứ tư, 12/7/2017 | 15:06 GMT+7
|
Thứ tư, 12/7/2017 | 15:06 GMT+7

Trắc nghiệm ngữ pháp thời hiện tại hoàn thành

Hoàn thành 10 câu hỏi ngữ pháp sau sẽ giúp bạn nắm được cách sử dụng thời này.

trac-nghiem-ngu-phap-thoi-hien-tai-hoan-thanh

Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm sau: 

1. It’s a great movie. I have… that movie many times. (Click để xem đáp án)

A. Saw

B. Seen

C. See

 
 
Cấu trúc cảm ơn và xin lỗi khách hàng chuyên nghiệp
Trong môi trường làm việc, một số câu cảm ơn và xin lỗi dưới đây sẽ giúp bạn chuyên nghiệp và để lại ấn tượng tốt với khách hàng.