Thứ ba, 11/7/2017 | 13:00 GMT+7
|
Thứ ba, 11/7/2017 | 13:00 GMT+7

Thử tài tiếng Anh với 5 câu trắc nghiệm tình huống giao tiếp

Khi ai đó thông báo "I’ve passed my driving test", bạn sẽ trả lời thế nào?

polyad

 

- “I’ve passed my driving test.” 

– “_____________.”

A. Congratulations!

B. That’s a good idea.

C. It’s nice of you to say so.

D. Do you?