Thứ bảy, 18/3/2017 | 20:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 18/3/2017 | 20:00 GMT+7

Thử tài suy luận với những câu đố mẹo bằng tiếng Anh

Những câu đố mẹo bằng tiếng Việt có thể dễ dàng với bạn nhưng khi được chuyển hóa sang tiếng Anh, chúng trở thành thử thách.

thu-tai-suy-luan-voi-nhung-cau-do-meo-bang-tieng-anh
 
thu-tai-suy-luan-voi-nhung-cau-do-meo-bang-tieng-anh-1
 
thu-tai-suy-luan-voi-nhung-cau-do-meo-bang-tieng-anh-2
 
thu-tai-suy-luan-voi-nhung-cau-do-meo-bang-tieng-anh-3
 
thu-tai-suy-luan-voi-nhung-cau-do-meo-bang-tieng-anh-4
 
thu-tai-suy-luan-voi-nhung-cau-do-meo-bang-tieng-anh-5
 

>>Xem đáp án

Thanh Tâm