Thứ tư, 12/10/2016 | 02:00 GMT+7
|
Thứ tư, 12/10/2016 | 02:00 GMT+7

Thử tài của bạn: Từ 'comment' phát âm thế nào

'Comment' là từ tiếng Anh đơn giản, nhưng nhiều người phát âm sai. Bạn nghĩ từ này được đọc là: