Thứ tư, 26/10/2016 | 01:00 GMT+7
|
Thứ tư, 26/10/2016 | 01:00 GMT+7

Thử tài của bạn: Từ 'chef' phát âm như thế nào

'Chef' là từ tiếng Anh thường gặp, nhưng nhiều người phát âm sai. Bạn nghĩ từ này được đọc là:

a. /ʃef/

b. /tʃef/

Quang Nguyen