Thứ bảy, 12/11/2016 | 02:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 12/11/2016 | 02:00 GMT+7

Thử tài của bạn: Phát âm từ 'economic'

'Economic' là từ tiếng Anh đơn giản, thường gặp, nhưng nhiều người phát âm sai. Bạn nghĩ từ này được đọc là: