Thứ bảy, 25/3/2017 | 08:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 25/3/2017 | 08:00 GMT+7

Phát âm chính xác 'Giờ Trái Đất' trong tiếng Anh

"Earth Hour" (giờ Trái Đất) là từ tiếng Anh thường bị đọc sai do nguyên âm không chính xác và không nối âm. Xem hướng dẫn để tập phát âm đúng từ này. 

 Quang Nguyen

 
 
Phân biệt most, most of, almost, và the most
"Most" là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ số nhiều không xác định. "Most of" là đại từ, có danh từ xác định theo sau.