Thứ năm, 6/7/2017 | 13:00 GMT+7
|
Thứ năm, 6/7/2017 | 13:00 GMT+7

Những từ tránh dùng trong bài viết IELTS và cách thay thế

"First and foremost", "moreover" nên tránh sử dụng trong bài thi viết IELTS vì có thể giám khảo đánh giá không cao.

 Thạch Anh