Thứ bảy, 18/3/2017 | 10:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 18/3/2017 | 10:00 GMT+7

Nhìn quốc kỳ, đoán từ vựng tiếng Anh

Bạn có thuộc tên, ngôn ngữ, quốc tịch của nhiều quốc gia trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi quốc kỳ để học từ vựng và tìm hiểu ý nghĩa. 

nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-1
nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-2 nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-3
nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-4 nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-5
nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-6 nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-7
nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-8 nhin-quoc-ky-doan-tu-vung-tieng-anh-9

Phiêu Linh

 
 
Cách trả lời câu hỏi 'How does your family mean to you?'
"My family means everything to me", "My parents get my back"... là những gợi ý hay để trả lời câu hỏi: "Gia đình có ý nghĩa thế nào với bạn".