Thứ năm, 20/4/2017 | 07:00 GMT+7
|
Thứ năm, 20/4/2017 | 07:00 GMT+7

Lỗi ngữ pháp tính từ và trạng từ thường gặp trong IELTS

Theo cô Ngọc Cúc, việc dùng tính từ hay trạng từ phụ thuộc vào việc từ đấy bổ sung ý nghĩa cho loại từ nào.

Thế Đan