Thứ năm, 18/5/2017 | 10:00 GMT+7
|
Thứ năm, 18/5/2017 | 10:00 GMT+7

Học từ vựng về nghề nghiệp qua ngôn ngữ hình thể

Đoán từ vựng qua ngôn ngữ hình thể và hỏi đáp phản xạ trực tiếp cùng thầy Kasey sẽ giúp bạn nhớ từ nhanh và dễ dàng.

 Thế Đan