Thứ bảy, 5/11/2016 | 19:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 5/11/2016 | 19:00 GMT+7

Học tiếng Anh: Vẻ ngoài không phải là tất cả

Cameron Russell, người mẫu nội y Victoria Secret có bài diễn thuyết với quan điểm vẻ ngoài không quyết định hạnh phúc của cô. Cùng nghe và điền từ còn thiếu. 

Phần 1:

So, the last question people ask me is, "What is it like to be a ...(1)...?" And I think the answer that they're looking for is, "If you are a little bit ...(2)...and you have ...(3)...hair, you will be so happy and ...(4)..." And when we're backstage, we give an answer that maybe makes it seem like that. We say, "It's really amazing to travel, and it's amazing to get to work with creative, inspired, ...(5)...people." And those things are true, but they're only one ...(6)...of the story, because the thing that we never say on camera, that I have never said on camera, is, "I am ...(7)..." And I'm ...(7)...because I have to think about what I look like every day. And if you ever are wondering, "If I have thinner thighs and shinier hair, will I be ...(8)...?" you just need to meet a group of models, because they have the thinnest thighs, the shiniest hair and the ...(9)...clothes, and they're the most physically insecure women probably on the ...(10)...

>>Làm tiếp phần 2
>>Đáp án phần 1
>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh

 
 
Cách nói về ngày tháng trong tiếng Anh
Vấn đề ngày tháng dùng khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là cách nói, viết cơ bản về chúng bằng tiếng Anh, giúp bạn sử dụng hiệu
Một số 'động từ FA' trong IELTS
Động từ FA được hiểu là những động từ độc thân, không thể đi kèm với bất cứ giới từ nào, như Discuss, Answer, Divorce.