Thứ sáu, 4/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ sáu, 4/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Trẻ áp lực với kỳ vọng của bố mẹ

Diễn giả Julie Lythcott-Haims nêu lên thực tế rằng phụ huynh luôn mong con cái thực hiện mọi thứ một cách hoàn hảo, bao bọc chúng quá mức. Lắng nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

And here's what the checklisted ...(1)...looks like. We keep them safe and ...(2)...and fed and watered, and then we want to be sure they go to the right schools, that they're in the right classes at the right schools, and that they get the right grades in the right classes in the right schools. But not just the ...(3)..., the scores, and not just the ...(3)...and scores, but the accolades and the awards and the sports, the activities, the ...(4)... We tell our kids, don't just join a ...(5)..., start a ...(5)..., because ...(6)...want to see that. And check the box for community service. I mean, show the ...(6)...you care about others.

And all of this is done to some hoped-for degree of ...(7)... We expect our kids to perform at a level of ...(7)...we were never asked to perform at ourselves, and so because so much is required, we think,well then, of course we parents have to ...(8)...with every teacher and ...(9)...and coach and referee and act like our kid's concierge and personal handler and ...(10)...

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1
>>Xem toàn bộ bài 

Phiêu Linh

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Diễn đạt thời tiết lạnh trong tiếng Anh
"I'm cold" là cách đơn giản nhất để diễn tả thời tiết mùa đông. Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để vận dụng từ vựng về các mức độ