Thứ năm, 6/10/2016 | 08:00 GMT+7
|
Thứ năm, 6/10/2016 | 08:00 GMT+7

Học tiếng Anh: 'Tôi kiện hệ thống giáo dục' (phần 2)

Video 'Tôi kiện hệ thống giáo dục' của rapper Mỹ Prince Ea đang gây bão mạng với phiên tòa giả định nói về sự lỗi thời của nền giáo dục. Cùng nghe video và học tiếng Anh bằng cách điền vào chỗ trống. 

Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality. Hence grade A of meat. I get it!

Back then times were different, we all have a …(1)… I myself am no Gandhi. But today, we don’t need to make robot-zombies. The world has …(2)… And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect.

See every scientist will tell you that not two …(3)… are the same. And every parent with two or more children would …(4)… that claim. So please explain why you treat students like cookie-cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fit-all crap?

Watch your …(5)…!

>>Tiếp tục làm bài

>>Xem đáp án từ 1 đến 5
>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Cách phát âm '@gmail.com' bằng tiếng Anh
Trong giao tiếp hàng ngày, bạn thường phải trao đổi địa chỉ email. Dấu chấm trong "@gmail.com" được đọc là "point" đúng hay sai? Xem video để học cách phát