Thứ tư, 5/7/2017 | 10:00 GMT+7
|
Thứ tư, 5/7/2017 | 10:00 GMT+7

Học tiếng Anh qua trắc nghiệm đôi giày đoán tính cách

Sports shoes, Converse style, Casual footwear... bạn thích kiểu giày nào nhất? Nó sẽ nói lên quan điểm, tính cách của bạn.

* Click vào từng ảnh để xem từ vựng, giải đáp tính cách:

hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-1
hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-2 hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-3
hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-4 hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-5
hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-6 hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-7
hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-8 hoc-tieng-anh-qua-trac-nghiem-doi-giay-doan-tinh-cach-9

Thạch Anh