Thứ bảy, 5/11/2016 | 12:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 5/11/2016 | 12:00 GMT+7

Học tiếng Anh qua bài hát 'Treat you better'

Nghe bài hát "Treat you better" của Shawn Mendes, điền từ vào chỗ trống, click vào các cụm từ bôi xanh để học từ mới và cấu trúc. 

I won't lie to you
I know he's just not right for you
And you can tell me if I'm off
But I see it on your …(1)…
When you say that he's the …(2)… that you want
And you're …(3)… all your time
In this wrong situation
And …(4)… you want it to stop

I know I can treat you better than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we …(5)… time
On all your wasted crying
When you should be with me instead
I know I can …(6)… you better
Better than he can

I'll stop …(7)… for you
The second you say you'd like me too
I just wanna give you the loving that you're missing
Baby, just to wake up with you
Would be …(8)… I need and this could be so …(9)…
Tell me what you want to do

>>Xem đáp án

Phiêu Linh

 
 
Cách thay thế các tính từ phổ biến trong tiếng Anh
'Good', 'bad', 'nice', 'happy', 'funny' là những tính từ phổ biến. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng chúng trong bài thi IELTS nếu muốn đạt điểm cao.