Thứ bảy, 26/11/2016 | 11:30 GMT+7
|
Thứ bảy, 26/11/2016 | 11:30 GMT+7

Học tiếng Anh qua bài hát 'Million years ago'

Nghe bài hát "Million years ago" của Adele, click vào cụm từ bôi xanh để học từ mới và cấu trúc. 

I only wanted to have fun
Learning to fly learning to run
I let my heart decide the way
When I was young
Deep down I must have always known
That this would be inevitable
To earn my stripes I'd have to pay
And bare my soul

I know I'm not the only one
Who regrets the things they've done
Sometimes I just feel it's only me
Who can't stand the reflection that they see
I wish I could live a little more
Look up to the sky not just the floor
I feel like my life is flashing by
And all I can do is watch and cry
I miss the air, I miss my friends
I miss my mother, I miss it when
Life was a party to be thrown
But that was a million years ago

Phiêu Linh

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Phát âm chính xác Facebook và Youtube
Facebook và Youtube rất quen thuộc trong cuộc sống hiện đại, tuy nhiên không nhiều người phát âm chính xác. Xem video và làm theo hướng dẫn để nói tiếng