Thứ ba, 25/10/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ ba, 25/10/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Obama phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng

"Tôi không thấy ông thăng chức trong 8 năm qua. Ông có thể giải thích không?". Cùng nghe Obama trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc trong một show truyền hình ngày 18/10 và điền vào chỗ trống. 

Phần 1: 

Stephen: We’re here to find out what you’re gonna do for a living, ok?

Obama: Ok. Let’s try it out.

Stephen: 55. ...(1)…time to start over for a man. Ok. I have a copy of your …(2)…here. Why don’t you hand it to me as if you were applying for a job. Go ahead and do it. That’s good. You’re a …(3)… Ok. Hello, Mr. O’balmer. Am I pronouncing that correctly?

Obama: Close enough.

Stephen: Ok. Let’s see, I don’t see any …(4)…for the last 8 years. That’s not always good. Can you …(5)…that?

Obama: Honestly, there wasn’t a lot of …(6)…for advancement in my last job. The only one with a more powerful position was my …(7)…

Stephen: Oh, ok. Ah, good. Is it a twofer? Can we get both of you, by any chance? Obama: Doubtful.

Stephen: Ok. So tell me why you’re …(8)… You say you’re not being terminated, but it sounds like you can’t …(9)…Is that true?

Obama: Well, I’m leaving because it’s …(10)…by the 22nd amendment of the United States Constitution.

Stephen: Ok. Little tip. When you say staying in your job would be unconstitutional, what employers hear is that you stole office …(11)… Ok? So I’d gloss over the rest of that, ok?

Obama: Ok.

Stephen: And doesn’t say here. Where were you …(12)…?

Obama: Really?

Stephen: Is this the longest …(13)…of this resume available?

Obama: Why don’t we move on?

>>Làm tiếp phần 2
>>Đáp án phần 1

Phiêu Linh

 
 
10 điều nên làm ở bài 'Task 1 IELTS'
Diễn giải lại câu hỏi theo cách khác, dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho bài viết là những việc bạn cần làm để đạt điểm cao
Phát âm chính xác Facebook và Youtube
Facebook và Youtube rất quen thuộc trong cuộc sống hiện đại, tuy nhiên không nhiều người phát âm chính xác. Xem video và làm theo hướng dẫn để nói tiếng