Thứ năm, 10/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ năm, 10/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Obama nói về chiến thắng của Trump

"Trước hết, chúng ta là người Mỹ. Chúng ta là những người yêu nước. Chúng ta đều muốn những gì tốt nhất cho đất nước này", nghe Obama phát biểu sau khi Mỹ xác định được tân tổng thống và điền vào chỗ trống. 

Phần 1

We are Americans first. We’re patriots first.

We all want what’s …(1)…for this country. That’s what I heard in Mr. Trump’s remarks last night. That’s what I …(2)…when I spoke to him directly. And I was heartened by that. That’s what the country …(3)…— a sense of unity, a sense of inclusion, a …(4)…for our institutions, our way of life, rule of law, and …(4)…for each other.

I hope that he maintains that …(5)…throughout this transition. And I certainly hope that’s how his presidency has a chance to begin.

I also told my …(6)… today to keep their heads up, because the remarkable work that they have done day in, day out, often without a lot of fanfare, often with a lot of — a lot of attention — work in agencies, work in obscure areas of policy that make …(7)…run better and make it more responsive and make it more efficient, and make it more service-friendly so that it’s actually helping more people. That remarkable work has left the next …(8)…with a stronger, better country than the one that existed eight years ago.

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1
>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh

 
 
Phân biệt say, tell, talk, speak
Say là nói, dùng để thể hiện ý kiến cá nhân. Tell là kể ra điều gì đó, tập trung đến người nghe và cả thông tin truyền đạt.
3 bộ sách không thể thiếu cho người học TOEIC
Để có thể đạt mức điểm cao nhất của TOEIC bắt đầu từ số 0, bạn cần có 3 bộ sách Big step TOEIC, Rainbow TOEIC, TOEIC Training.