Thứ năm, 10/11/2016 | 19:30 GMT+7
|
Thứ năm, 10/11/2016 | 19:30 GMT+7

Học tiếng Anh: Obama nói về chiến thắng của Trump

"Trước hết, chúng ta là người Mỹ. Chúng ta là những người yêu nước. Chúng ta đều muốn những gì tốt nhất cho đất nước này", nghe Obama phát biểu sau khi Mỹ xác định được tân tổng thống và điền vào chỗ trống. 

Phần 1

We are Americans first. We’re patriots first.

We all want what’s …(1)…for this country. That’s what I heard in Mr. Trump’s remarks last night. That’s what I …(2)…when I spoke to him directly. And I was heartened by that. That’s what the country …(3)…— a sense of unity, a sense of inclusion, a …(4)…for our institutions, our way of life, rule of law, and …(4)…for each other.

I hope that he maintains that …(5)…throughout this transition. And I certainly hope that’s how his presidency has a chance to begin.

I also told my …(6)… today to keep their heads up, because the remarkable work that they have done day in, day out, often without a lot of fanfare, often with a lot of — a lot of attention — work in agencies, work in obscure areas of policy that make …(7)…run better and make it more responsive and make it more efficient, and make it more service-friendly so that it’s actually helping more people. That remarkable work has left the next …(8)…with a stronger, better country than the one that existed eight years ago.

>>Làm tiếp phần 2
>>Xem đáp án phần 1
>>Xem toàn bộ bài

Phiêu Linh

 
 
Phân biệt cách dùng các từ hire, rent và lease
Người bản địa có nhiều từ khác nhau diễn đạt ý “cho thuê”, như hire, rent, lease, nhưng mỗi từ đều có ý nghĩa riêng biệt không giống nhau.
Cách gọi các loại ghế trong tiếng Anh
Bạn gọi ghế đẩu, ghế công viên hay ghế xoay văn phòng là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại ghế để xem từ vựng và cách